E-mail kontakty | mapa webuAsociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

ARSM je občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se řešením problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů: poradenství, podpora a zastupování svých členů v odborných, právnických a organizačních otázkách v oblasti recyklace stavebních materiálů a při návazných jednáních s jinými subjekty; příprava koncepcí recyklace stavebních materiálů, jejich podpora v rámci tvorby právních, normových a plánovacích předpisů v celorepublikovém rozsahu a odborná kontrola dosahovaných výsledků.

Aktuality:

03. 11. 2017 - RECYCLING 2018 - 19. až 20. dubna 2018. Předběžná pozvánka - 1. cirkulář

05. 09. 2017 - Sborník konference RECYCLING 2017

21. 04. 2017 - 22. ročník konference RECYCLING 2017

Ve dnech 6. až 7. dubna 2017 proběhl v hotelu Santon na brněnské přehradě již 22. ročník tradiční konference o recyklaci stavebních materiálů - RECYCLING 2017. Záštitu nad konferencí převzalo v tomto roce Ministerstvo průmyslu a obchodu a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. Na konferenci bylo více jak 100 účastníků, včetně řady vedoucích pracovníků z orgánů státní správy. Mezi nimi i Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Lukáš Kůs, vedoucí odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů Státního zdravotního ústavu a Dipl.-Ing. Martin Car, jednatel Österreichische Baustoff-Recycling Verband (BRV). V časově zcela naplněném programu vyslechli účastníci 25 velmi zajímavých přednášek, ke kterým se téměř vždy rozproudila bohatá diskuse. Velmi motivující byla mimo jiné i přednáška pana Cara z Rakouska o významu nové rakouské vyhlášky o nakládání se stavebními a demoličními odpady a legislativního způsobu přeměny odpadů na výrobek. Účastníci konference se shodli, že přijetí obdobného právního rámce v ČR je velmi žádoucí a pro rozvoj kvalitní recyklace stavebních materiálů by bylo velmi přínosné.

03. 05. 2016 - Sborník konference RECYCLING 2016

28. 08. 2015 - Sborník konference RECYCLING 2015

více v archivu aktualit

Partneři:

FIREQAREnviWebBetonserver

úvod   |   kontakty   |   seznam členů   |   mapa webu   |   stanovy   |   legislativa   |   podstata recyklace   |   recykláty   |   dokumenty   |   burza recyklátů

©2002-2012 ARSM - Všechna práva vyhrazena

TP