E-mail kontakty | mapa webuArchiv aktualit

08. 04. 2019 - 24. ročník mezinárodní konference RECYCLING 2019

Ve dnech 4. až 5. dubna 2019 proběhl v hotelu Santon na brněnské přehradě již 24. ročník tradiční konference o recyklaci stavebních materiálů ? RECYCLING 2018. Záštitu nad konferencí převzalo v tomto roce Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Na konferenci bylo více jak 120 účastníků, včetně řady vedoucích pracovníků z orgánů státní správy. Mezi nimi i Ing. Pavlína Kulhánková ? ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Mgr. et Mgr Štěpán Jakl, vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Lukáš Kůs ? vedoucí odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí, Ing. Ladislav Bukovský předseda výboru oblastní kanceláře ČKAIT Praha, vedoucí technické komise ČKAIT, a další. V časově zcela naplněném programu vyslechli účastníci 27 velmi zajímavých přednášek, ke kterým se téměř vždy rozproudila bohatá diskuse. Jednání konference jednoznačně prokázalo, že v České republice se stále intenzivněji prosazuje skutečná recyklace stavebních materiálů orientovaná směrem k jejich používání pro výrobu stavebních hmot i prefabrikátů, a nikoliv jen jako zásypových materiálů. Zasloužil se o to i rozsáhlý výzkum na řadě vysokých škol, podporovaný Technologickou agenturou ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími subjekty. Účastníci se obdobně jako v letech minulých shodli na tom, že tato konference je velmi přínosná pro další rozvoj oboru recyklace stavebních materiálů. Sborník z konference bude uveřejněn pro širokou veřejnost na tomto webu v průběhu letních měsíců. V současnosti jej mají k dispozici pouze její přímí účastníci.

06. 02. 2019 - RECYCLING 2019 - pozvánka s programem

22. 10. 2018 - Sborník konference RECYCLING 2018

17. 10. 2018 - Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

05. 09. 2017 - Sborník konference RECYCLING 2017

03. 05. 2016 - Sborník konference RECYCLING 2016

28. 08. 2015 - Sborník konference RECYCLING 2015

02. 12. 2014 - Sborník konference RECYCLING 2014

21. 01. 2014 - Sborník konference RECYCLING 2013

10. 10. 2012 - Sborník konference RECYCLING 2012

starší aktuality »

Partneři:

FIREQAREnviWebBetonserver

úvod   |   kontakty   |   seznam členů   |   mapa webu   |   stanovy   |   legislativa   |   podstata recyklace   |   recykláty   |   dokumenty   |   burza recyklátů

©2002-2019 ARSM - Všechna práva vyhrazena

TP