E-mail kontakty | mapa webuAsociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

ARSM je občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se řešením problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů: poradenství, podpora a zastupování svých členů v odborných, právnických a organizačních otázkách v oblasti recyklace stavebních materiálů a při návazných jednáních s jinými subjekty; příprava koncepcí recyklace stavebních materiálů, jejich podpora v rámci tvorby právních, normových a plánovacích předpisů v celorepublikovém rozsahu a odborná kontrola dosahovaných výsledků.

Aktuality:

25. 10. 2019 - Pozvánka na jubilejní 25. ročník konference RECYCLING 2020 - 1. cirkulář - call for papers

25. 10. 2019 - Předběžná přihláška na konferenci RECYCLING 2020 - pro přihlášení příspěvku

30. 08. 2019 - Sborník konference RECYCLING 2019

08. 04. 2019 - 24. ročník mezinárodní konference RECYCLING 2019

Ve dnech 4. až 5. dubna 2019 proběhl v hotelu Santon na brněnské přehradě již 24. ročník tradiční konference o recyklaci stavebních materiálů ? RECYCLING 2018. Záštitu nad konferencí převzalo v tomto roce Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Na konferenci bylo více jak 120 účastníků, včetně řady vedoucích pracovníků z orgánů státní správy. Mezi nimi i Ing. Pavlína Kulhánková ? ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Mgr. et Mgr Štěpán Jakl, vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Lukáš Kůs ? vedoucí odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí, Ing. Ladislav Bukovský předseda výboru oblastní kanceláře ČKAIT Praha, vedoucí technické komise ČKAIT, a další. V časově zcela naplněném programu vyslechli účastníci 27 velmi zajímavých přednášek, ke kterým se téměř vždy rozproudila bohatá diskuse. Jednání konference jednoznačně prokázalo, že v České republice se stále intenzivněji prosazuje skutečná recyklace stavebních materiálů orientovaná směrem k jejich používání pro výrobu stavebních hmot i prefabrikátů, a nikoliv jen jako zásypových materiálů. Zasloužil se o to i rozsáhlý výzkum na řadě vysokých škol, podporovaný Technologickou agenturou ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími subjekty. Účastníci se obdobně jako v letech minulých shodli na tom, že tato konference je velmi přínosná pro další rozvoj oboru recyklace stavebních materiálů. Sborník z konference je přístupný pro širokou odbornou veřejnost na tomto webu.

22. 10. 2018 - Sborník konference RECYCLING 2018

více v archivu aktualit

Partneři:

FIREQAREnviWebBetonserver

úvod   |   kontakty   |   seznam členů   |   mapa webu   |   stanovy   |   legislativa   |   podstata recyklace   |   recykláty   |   dokumenty   |   burza recyklátů

©2002-2019 ARSM - Všechna práva vyhrazena

TP